Lietošanas noteikumi

Veicot pirkumu uzņēmuma biznesā internetveikalā nails-alekseyeva.lv, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar attālināto līgumu un piekrīt šī līguma saturam. Pēc pasūtījuma veikšanas Pircējs noslēdz distances līgumu ar Uzņēmumu, kas uzliek divpusējas saistības un pienākumus.

1. Līguma priekšmets
1.1 Distances līgums ir līgums starp Pircēju un Uzņēmumu, pamatojoties uz Uzņēmuma piedāvājumu, izmantojot internetu. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti Sabiedrības tiešsaistes veikalā.
1.2. Šis līgums nosaka Sabiedrības un Pircēja tiesības un pienākumus, kā arī noteikumus attiecībā uz piegādi.

2. Stājas spēkā distances līgums
2.1 Distances līgums stājas spēkā, tiklīdz Pircējs ir veicis pirkumu interneta veikalā un saņēmis automātisku pasūtījuma apstiprinājumu no Uzņēmuma uz savu e-pasta adresi.

3. Produkts un tā apraksts
3.1 Uzņēmuma tiešsaistes veikala pārdošanas objekts ir izstrādājumi nagiem, aksesuāri nagiem, aksesuāri ķermenim, aprīkojums manikīram, kosmētika manikīram, pedikīram un personīgai lietošanai. Preču aprakstam ir informatīva nozīme, un šīs informācijas izmantošana neveido juridiskas saistības starp tiešsaistes veikala apmeklētājiem un viņu īpašnieku. Uzņēmums nav atbildīgs par preču izstādīšanu - tas ir atkarīgs no Pircēja monitora tehniskajām iespējām.
3.2 Preču sortiments var regulāri mainīties, un Uzņēmums nav atbildīgs, ja konkrēts produkts nav uz vietas un nav iespējams to piegādāt.


4. Produkta cena
4.1 Interneta veikalā galīgās cenas ir norādītas ar PVN 21% (LV) un bez piegādes izmaksām (LV13036310549). Cenas un produktu piedāvājums šobrīd ir aktuāls, un tos var mainīt bez iepriekšēja brīdinājuma vietnē.

5. Pasūtījuma piegādes noteikumi
5.1 Preču piegādes veidi ir tie paši, kas pasūtījuma brīdī norādīti sadaļā Piegāde, līdz saistības tiek pilnībā izpildītas. Piegādes izmaksas tiks pievienotas atsevišķi preču izmaksām, un tās ir atkarīgas no izvēlētā piegādes veida.
5.2 Pasūtījuma apmaksas veidi: uz pircēja e-pastu tiek nosūtīts rēķins par precēm, kuru izsniedz pārdevējs, pamatojoties uz pircēja pasūtījumu. Pircējs samaksā visu rēķinā norādīto summu uz pārdevēja bankas kontu, kas ir norādīta arī šajā rēķinā. Pircējam ir tiesības nosūtīt rēķina apmaksas apstiprinājumu. Šajā sakarā pasūtījums tiks nosūtīts 2 dienu laikā pēc apstiprinājuma saņemšanas.

6. Nosacījumi preču pasūtīšanai
6.1 Jūs varat pasūtīt preces 24 stundas diennaktī, reģistrējot pasūtījumu Uzņēmuma tiešsaistes veikalā. Pircējs var iegādāties bez iepriekšējas reģistrācijas. Lai veiktu pasūtījumu: Preču katalogā pircējam jāizvēlas vēlamā prece, jānorāda vēlamais izmērs un jānospiež poga "Pirkt". Pircējs automātiski dodas uz savu iepirkumu grozu, kur viņam ir iespēja mainīt produktu skaitu vai izdzēst nevajadzīgos. Tad Pircējs var izvēlēties iespēju turpināt pirkumu vai veikt pasūtījumu. Pircējam jāizvēlas pasūtījuma piegādes veids un jāievada adrese. Beigās Pircējam ir svarīgi vēlreiz rūpīgi pārbaudīt ievadīto informāciju un to apstiprināt. Pēc veiksmīga pasūtījuma veikšanas Uzņēmums stundas laikā automātiski nosūtīs informāciju ar pasūtījuma apstiprinājumu uz Pircēja e-pasta adresi. Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis automātisku pasūtījuma apstiprinājumu no Uzņēmuma, tas nozīmē, ka Pircējs nav izpildījis pasūtījumu līdz beigām vai norādījis nepareizu e-pasta adresi.

7. Pasūtījuma izpildes laiks
7.1 Uzņēmums apņemas izpildīt attālināto līguma nosacījumus ne vēlāk kā 30 dienas pēc avansa maksājuma saņemšanas no Pircēja, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu. Ja Uzņēmums nevar izpildīt līgumu, kā rezultātā preces kāda iemesla dēļ nav pieejamas vai ir radušies nepārvaramas varas apstākļi (piemēram, dabas katastrofas, karantīnas, plūdi, ugunsgrēki utt.), ko pasūtījis Pircējs, tad Uzņēmuma pienākums ir par to informēt Pircēju.

8. Atteikuma tiesības
8.1 Pircējam ir tiesības atgriezt preces 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas (saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207, Latvijas Republikas patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. lpp.). Atgrieztās preces nedrīkst izmantot (ir noformējums, bez lietošanas pazīmēm, atverot oriģinālo iepakojumu utt.). Uzņēmums nav atbildīgs par defektiem, kas rodas pēc preču nodošanas vai nosūtīšanas Pircējam, kā arī lietas nepareizas lietošanas un / vai kopšanas procesā. Ja Pircējs izmanto tiesības atgriezt preces 14 dienu laikā, tad viņš sedz visas atpakaļ nosūtīšanas izmaksas. Visām Sabiedrībai atgrieztajām precēm jābūt ar etiķetēm, bez lietošanas pēdām, kārtīgi iesaiņotām to oriģinālajā iepakojumā. Atgriežot preces, Uzņēmumam jāpievieno visi pavaddokumenti, kas apstiprina preču saņemšanu (rēķins, pasta kvīts). Pircējam jānorāda atgriešanas iemesls, rakstot par to pārdevēja e-pastā un pievienojot rēķinu par precēm kopā ar pārējiem dokumentiem. Atpakaļ nav pieņemti Vienreizējas lietošanas produkti. Ja Pircējs 14 dienu laikā atgriež preces, izmantojot atgriešanas tiesības, tad summa par veikto piegādi netiek atmaksāta. Ja tiek izpildīti visi atgriešanas nosacījumi, tad pēc preču saņemšanas Uzņēmums 15 dienu laikā garantē, ka summa par precēm tiek atgriezta Pircējam, izņemot piegādi. Summa tiks pārskaitīta tāpat kā Pircējs samaksāja par precēm. Preces ir jāatdod atpakaļ Sabiedrībai ar parasto pastu.
8.2 Uzņēmumam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces, ja tās ir lietotas un / vai bojātas un ja tai nav oriģinālā iepakojuma vai tā ir būtiski bojāta. Pircējs ir atbildīgs par preču kvalitātes uzturēšanu atteikuma tiesību izmantošanas laikā. Sākot preču lietošanu, Pircējs apstiprina, ka preces atbilst pasūtītajām un nav atdodamas.
8.3 Uzņēmumam ir tiesības atteikt pasūtījuma izpildi, ja Pircējs ir pasūtījis preces un nav par to samaksājis 3 dienu laikā, ja vien puses nav vienojušās par citu termiņu.

9. Konfidencialitāte
9.1 Personiskā informācija, ko Pircējs sniedz Sabiedrībai, netiks nodota trešajai personai bez viņa piekrišanas vai izmantota citiem mērķiem bez iepriekšējas vienošanās ar Pircēju. Pircējam nav jāsniedz finanšu informācija, tikai tie dati, kas nepieciešami preču piegādes dokumentu aizpildīšanai Uzņēmums var izmantot Pircēja personas datus, lai nodrošinātu pasūtījuma apstrādi un izpildi, kā arī statistikas vajadzībām un lai informētu Pircēju par papildu atlaidēm, akcijām, preču un pakalpojumu jaunumiem.

10. Papildu noteikumi
10.1 Šis līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas brīža.
10.2 Pusēm nav tiesību pilnībā vai daļēji nodot šajā līgumā noteiktos pienākumus un pienākumus trešajai personai bez otras puses rakstiskas piekrišanas.
10.3 Visi strīdi un nesaskaņas starp šī Līguma Pusēm, kas var rasties tā izpildes laikā, tiks atrisinātas sarunu ceļā. Pretējā gadījumā strīdi tiks izskatīti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

Mākslinieka kontaktinformācija:

Jeļena Aleksejeva

Reģ. 13036310549

Jur. adrese .: Dzelzavas 40–47. Rīga, LV 1035. Latvija

Biroja adrese: Braslas 29-502. Rīga. LV 1084. Latvija

T. +37129544730

e-pasts: info@nails-alekseyeva.lv
Vispārīgie noteikumi
Atsauksmes
© 2020 IK. J.Aleksejeva. All rights reserved.
Telegram


IK J. Aleksejeva. Все права защищены
Write us:
Vispārīgie noteikumi

Personas datu aizsardzības un apstrādes politika

Atsauksmes
Nosūtīt pieprasījumu
© 2020 IK. J.Aleksejeva. All rights reserved.
Telegram
Made on
Tilda